L’acompanyament emocional en persones amb demència

Com és el procés gradual de pèrdua d’autonomia? Quines manifestacions té en la persona? Com afrontar cada etapa en la vida d’una persona amb demència?

A la segona jornada sobre el pas de l’envelliment actiu a les dificultats cognitives i motores, Xavier Lorente, gerontòleg i psicòleg, va exposar el procés gradual de la pèrdua d’autonomia i les diferents maneres d’afrontar cada etapa.

Després d’un repàs de què és la demència, va tractar els mètodes i objectius de la intervenció cognitiva, la relación entre intervenció cognitiva i emocional i diverses pautes per poder comprendre cada situació i acompanyar cada persona.

Segons l’escala de deteriorament global (GDS) de Resiberg, el ventall va des de la capacitat cognitiva preservada fins al deteriorament molt greu. Les intervencions poden ser farmacològiques o no; entre les no farmacològiques, poden ser de tipus cognitiu o no cognitiu (les segones es fan càrrec de l’estat conductual i afectiu).

L’objectiu principal és assegurar al màxim  l’autonomia per a les activitats de la vida diària (AVD), segons el cas personal de cadascú. Per això, de forma pràctica, Lorente explicà com ajudar a la higiene personal en les etapes GDS4-GDS7.

Per altra banda, l’acompanyament cognitiu ha d’incloure l’emocional, no correspon només a unes activitats de reforç neuropsicològic. Els sistemes de significat emotiu i cognitiu s’interrelacionen, i un record del passat es pot viure com a present, tant feliç com dolorós. Quan hi ha trastorns de conducta, agitació, etc., cal comprendre la situació de la persona i ajudar-la des de la seva dignitat i la seva trajectòria vital, amb empatia, que permet reduir l’ansietat, l’angoixa o l’agitació i reforçar l’autoestima.

Per poder actuar de forma eficaç cal saber en quina etapa es troba la persona amb demència: malorientació, confusió temporal, moviments repetitius o estat vegetatiu.

Al següent vídeo podeu veure tota la sessió completa.