Segona edició del mètode de validació

Aprendre a acompanyar una persona gran que està en una situació diferent de la nostra no és sempre senzill. Després de l’èxit de la primera edició i de les sessions de continuïtat, presentem una nova edició del curs sobre el mètode de validació de Naomi Feil. Està adreçat a persones que tenen la vivència d’acompanyar i conviure amb persones grans en procés de pèrdua d’autonomia, desorientació, deteriorament cognitiu o demència.

CONTINGUTS

Sessió de formació 1: divendres 20 d’octubre, de 16’30 a 19’30h.

Com construir l’actitud necessària per crear i mantenir el vincle amb la persona:

  • L’actitud que ens proposa Naomi Feil
  • Acompanyament tradicional vs. acompanyament a través del Mètode de Validació
  • L’escolta empàtica

Sessió de formació 2: dissabte 21 d’octubre, de 10 a 13h.

Com arribar a la relació amb l’altre: la base d’una comunicació centrada en l’altre

  • Centrar-se com a tècnica indispensable per establir el vincle
  • Estratègies per aprendre com centrar-se

Com transformar la meva perspectiva envers la persona acompanyada; els principis teòrics

  • Despatoligitzant el comportament: les necessitats que s’amaguen darrere
  • Canviant la mirada: La persona gran desorientada i els seus recursos

Sessions d’acompanyament 1 i 2: dissabtes 18 de novembre i 2 de desembre, de 10-12h

Es tracta d’un espai de suport i supervisió de la proposta formativa i del treball realitzat. Això inclou moments de reflexió sobre la posada en pràctica en la realitat del dia a dia de cada participant, podent així treballar a partir de les seves experiències personals.

En funció de les necessitats del grup i de les situacions exposades, s’oferiran més elements i estratègies per seguir en l’acompanyament.

METODOLOGIA

Partint del mètode Validació®, la metodologia serà principalment pràctica, donant valor a les experiències viscudes per les persones participants. 

Durant les sessions formatives es presentaran els principis teòrics de la Validació, amb una metodologia pràctica que ajudi a integrar aquests principis des d’espais de debat i dinàmiques. 

Durant les sessions d’acompanyament s’aniran alternant espais per treballar els casos pràctics aportats per les persones participants, espais de suport i autocura i espais per afegir eines i estratègies complementàries d’acompanyament.

Per informació: formacio@fundacioplanascasals.org

Formulari d’incripció