Origen

La Fundació Planas Casals es va constituir a Barcelona, ​​l’any 2009, a partir del llegat de Pedro Planas Casals, matemàtic i físic, professor de l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Físiques de la Universitat de Barcelona. La seva passió per l’ensenyament el va portar a promoure i dirigir un col·legi d’ensenyament mitjà a Barcelona, ​​l’escola Alba.

Patronat

Presidenta: Elisabet Faus Masifern
Vicepresidenta: M. Teresa Soler Ros
Secretària: M. Consolación de León Llorente
Vocal: M. Jesús Sanz Gonzalo
Vocal: Sigrid Martens
Vocal: Itziar de Ros Raventós

Identitat

La Fundació Planas Casals va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el n º 2593 i classificada com a fundació benèfica de tipus cultural i assistencial. Es regeix per la Llei Catalana de Fundacions i pels seus estatuts. Està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Equip

Gerència i coordinació: M. Dolores Gállego Llorens

Direcció de programes i projectes: Carmen Doménech Linde

Transparència

Els nostres voluntaris

Algunes de les persones voluntàries responsables de projectes

Últims articles

Noves guies Orienta

Guia Orienta sobre Discapacitat i Guia Orienta sobre Dependència: nou material de referència per tenir a mà la informació bàsica....
View Details