Origen

La Fundació Planas Casals es va constituir a Barcelona, ​​l’any 2009, a partir del llegat de Pedro Planas Casals, matemàtic i físic, professor de l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Físiques de la Universitat de Barcelona. La seva passió per l’ensenyament el va portar a promoure i dirigir un col·legi d’ensenyament mitjà a Barcelona, ​​l’escola Alba.

Patronat

Presidenta: Elisabet Faus Masifern
Vicepresidenta: M. Teresa Soler Ros
Secretària: M. Consolación de León Llorente
Vocal: M. Jesús Sanz Gonzalo
Vocal: Sigrid Martens
Vocal: Itziar de Ros Raventós

Identitat

La Fundació Planas Casals va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el n º 2593 i classificada com a fundació benèfica de tipus cultural i assistencial. Es regeix per la Llei Catalana de Fundacions i pels seus estatuts. Està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Equip

Gerència i coordinació: M. Dolores Gállego Llorens

Direcció de programes i projectes: Carmen Doménech Linde

Transparència

Visita la secció de Transparència per tenir la informació actualitzada.

Els nostres Estatuts

Els nostres comptes anuals

La nostra memòria econòmica

La nostra memòria d’activitats

Els nostres voluntaris

Algunes de les persones voluntàries responsables de projectes

Últims articles

Nova edició de Cuida’m

Després de l’èxit de la primera edició, oferim altra vegada el curs teòrico-pràctic adreçat a adolescents que tenen la vivència d’acompanyar i...
View Details

Noves guies Orienta

Guia Orienta sobre Discapacitat i Guia Orienta sobre Dependència: nou material de referència per tenir a mà la informació bàsica....
View Details