Vols informació sobre com ser voluntari o fer un donatiu?

T'ho expliquem a sota

Per ser voluntari o voluntària

Poden ser voluntàries persones de qualsevol edat, orientades a l’acció solidària; que valorin la dignitat de cada persona i sàpiguen posar el servei a l’altre per davant de la seva satisfacció personal.

Valorem especialment la capacitat de mantenir una escolta activa i una conversa empàtica, d’igual a igual.

Per rebre més informació o convertir-vos en voluntaris, podeu omplir el formulari que trobareu a sota i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Requisits

Us detallem a continuació els requisits per a ser voluntari.

  • Tasques: visitar les persones beneficiàries i compartir amb elles aficiones, interessos i inquietuds
  • Dedicació: 2 hores setmanals o quinzenals
  • Seguiment: hi ha una persona coordinadora per a cada equip de voluntaris
  • Formació: periòdicament s’imparteixen sessions formatives orientades a la millora personal com a voluntari
  • Legislació: d’acord amb la legislació aplicable, cada voluntari firma un full de compromís i col·laboració que exclou l’àmbit de la legislació laboral i on s’estableixen els drets i deures dels voluntaris

Per fer un donatiu

Per poder fer un donatiu a la Fundació, hi ha dues opcions: omplir una fitxa per fer la donació a través del domiciliació bancària o transferència, o realitzar un donatiu per bizum.

Les quantitats donades a la Fundació per persones físiques donen dret a una deducció del 25% de l’impost sobre la Renda. Les quantitats donades per persones jurídiques poden deduir-se de la quota de l’impost de Societats, amb els límits que marca la Llei 49/2002.

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, informem que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporen a un fitxer automatitzat de la F. Planas Casals, i podran ser utilitzades a efectes de comunicacions relacionades amb l’activitat de la Fundació; es tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, notificant-ho a la Fundació, C. de Muntaner, 98-100, 4rt. 2a. – 08036 Barcelona.

Per a més informació, podeu escriure’ns al formulari que trobareu a continuació.

Fitxa

Podeu descarregar-vos la fitxa, omplir-la i enviar-la a la fundació:

  • per correu electrònic a info@fundacioplanascasals.org
  • per correu postal a Fundació Planas Casals, Muntaner 98-100, 4rt 2a. 08036 Barcelona

Bizum

Número de Bizum: 06267

Vull més informació