Perfil

Poden ser voluntàries persones de qualsevol edat, orientades a l’acció solidària; que valorin la dignitat de cada persona i sàpiguen posar el servei a l’altre per davant de la seva satisfacció personal.

Valorem especialment la capacitat de mantenir una escolta activa i una conversa empàtica, d’igual a igual.

Per rebre més informació o convertir-vos en voluntaris, podeu omplir el formulari següent i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Procés

Us detallem a continuació els requisits per a ser voluntari.

  • Tasques: visitar les persones beneficiàries i compartir amb elles aficiones, interessos i inquietuds
  • Dedicació: 2 hores setmanals o quinzenals
  • Seguiment: hi ha una persona coordinadora per a cada equip de voluntaris
  • Formació: periòdicament s’imparteixen sessions formatives orientades a la millora personal com a voluntari
  • Legislació: d’acord amb la legislació aplicable, cada voluntari firma un full de compromís i col·laboració que exclou l’àmbit de la legislació laboral i on s’estableixen els drets i deures dels voluntaris

Vull més informació