De l’activitat a la dependència: claus

No són les dècades sinó l’estil de vida el que determina la situació  de la persona. Aquest és el marc en el qual Xavier Lorente, gerontòleg, va explicar a la jornada “Com envellim?”, del cicle “De l’envelliment actiu als primers problemes”, com el procés humà d’envelliment és un continuum, un cicle vital en el qual influeixen molts factors.

La diferència la marca el pas de l’activitat a la dependència, de l’autonomia a l’assitència. Aquesta evolució ve marcada per l’aparició de quatre limitacions:

  • incontinència
  • immobilitat
  • caigudes
  • deteriorament cognitiu

Les conseqüències són funcionals, motores, cognitives i emocionals.

Us oferim la sessió en vídeo. A la segona part del cicle, Lorente tractarà de com és l’acompanyament en el moment que la persona va patint aquestes limitacions, amb ènfasi especial, com ja va avançar, en l’acompanyament emocional. Les reaccions negatives, va advertir (neguit, ira, plors…), són les d’una persona que també en el moment de la limitació desitja i necessita ser compresa i respectada en la seva singularitat i dignitat. Per això va citar Oliver Sacks i la seva defensa de la necessitat de reconèixer, preservar i restaurar la identitat de cada persona.