Escolta activa i comprensió, claus per cuidar les persones grans

Mercè Moreno, psicòloga i coach que ha treballat amb professionals del sector sanitari, i Xavier Clèries, psicòleg clínic al Parc Sanitari Pere Virgili, han afrontat els reptes de la comunicació i l’envelliment en la primera jornada sobre Transformar la mirada per cuidar millor, organitzada per la fundació.


Moreno ha posat èmfasi en la comunicació empàtica per establir vincles de qualitat, que permetin detectar i comprendre les necessitats de les persones grans.

“Escoltar activament consisteix a ser capaç de comprendre la totalitat d’un missatge i d’indicar-li a l’interlocutor que s’ha interpretat de forma correcta”, explica.

Ha tractat sobre els obstacles que poden dificultar la capacitat d’escolta activa, les interferències que intervenen en el procés d’escoltar i el paper de la comunicació no verbal en la compenetració.

No jutjar, no aconsellar, no interrompre, recordar converses anteriors, reconduir la conversa, afirmar els sentiments, ampliar la conversa mitjançant preguntes, ajudar a reflexionar sobre les conseqüències o a endreçar els pensaments… són algunes de les maneres d’assegurar una bona comunicació interpersonal destacades per ambdós ponents.

Moreno ha exposat els beneficis de l’empatia, tant per qui escolta com per qui és escoltat:

  • Es crea un clima de confiança que facilita la comprensió mútua
  • S’incrementa la motivació i la seguretat de l’interlocutor
  • Es redueix la tensió i les diferències de criteri
  • S’aprèn de l’altre i l’altre es sent acceptat com a persona
  • Es facilita la resolució de conflictes i s’aclareixien dubtes
  • Ajuda a prendre millors decisions
  • S’estimula la cooperació de l’interlocutor i ambdós es troben a gust

Clèries ha analitzat què genera inquietud i malestar emocional en l’atenció de persones grans, com es relacionen emocions, pensaments i conductes, i el paper dels sistemes simpàtic i parasimpàtic. Ha exposat algunes eines per ajudar a transmetre tranquil·litat  i a recuperar la confiança en el nostre entorn afectiu i familiar.

Són fonamentals dues actituds, segons ell: afavorir el buidament emocional i proporcionar contenció emocional.

Estar oberts a la manifestació de malestar dels altres, donar crèdit al que expliquen i ser respectuosos amb els seus sentiments són actituds imprescindibles, part d’un procés que continua per ajudar-los a no sentir-se víctima o a no recrear-se en el propi malestar.