Avís Legal i Política de Privacitat


I. POLÍTICA DE PRIVACITAT


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web fundacioplanascasals.org (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

 

Responsable del tractament

 

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per FUNDACIÓ PLANAS CASALS, amb domicili per a l’exercici de drets en C / Muntaner, 100 4t 2a – 08036 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@fundacioplanascasals.org.

 
Finalitats del tractament

 

 • Informar-sobre els nostres serveis quan així ho sol·liciti a través dels formularis de el lloc web o per correu electrònic.
 • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
 • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de voluntariat, quan ens faci arribar les seves dades.
 • Gestionar la seva alta com a col·laborador de la Fundació.
 • Proporcionar informació sobre les nostres activitats, actes i cursos de formació.
 • Gestionar la seva inscripció en els cursos de formació impartits per Fundació.

Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús de la pàgina web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització.

A aquests efectes, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

 

Legitimació
 
Consentiment

 

Les dades personals obtingudes a través dels formularis de la pàgina web seran tractades únicament basant-se el consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

 
Interès legítim del responsable

 

La informació estadística obtinguda de la pàgina web serà tractada en base a l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

 
Destinataris

 

Les dades personals obtingudes a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal.

 
Conservació

 

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.
Quan l’usuari enviï les seves dades personals per a participar en  processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en presents processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.
Quan l’usuari envieu la informació per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar responsabilitats del tractament.
Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

 
Drets

 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a C / Muntaner, 100 4t 2a – 08036 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@fundacioplanascasals.org. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 
Política de protecció de menors

 

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.
El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials


En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i pot retirar-lo en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva
informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar-ne la cancel·lació  al RESPONSABLE.

 

II. AVÍS LEGAL


Identificació

 

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FUNDACIÓ PLANAS CASALS (FUNDACIÓ PLANAS CASALS), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web fundacioplanascasals.org.

 • Denominació: FUNDACIÓ PLANAS CASALS
 • Domicili: C / Muntaner 100 4t 2a, 08036 BARCELONA (BARCELONA)
 • Telèfon: 934515197
 • E-mail: info@fundacioplanascasals.org
 • CIF: G65110785
 • Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya num. 2.593

Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a FUNDACIÓ PLANAS CASALS i es troben protegits per les
lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de FUNDACIÓ PLANAS CASALS.
L’accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de FUNDACIÓ PLANAS CASALS, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

 
Condicions d’ús

 

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
FUNDACIÓ PLANAS CASALS, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
FUNDACIÓ PLANAS CASALS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.


Enllaços a altres webs

 

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per FUNDACIÓ PLANAS CASALS, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal.
Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 
Legislació aplicable i competència jurisdiccional

 

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament a l’fur que pogués correspondre-i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.